• Psychologenprijktijk Fidelis
  Psychologenprijktijk Fidelis
 • Hulp voor gezinnen
  Hulp voor gezinnen
 • Hulp voor relaties
  Hulp voor relaties
 • Individuele hulp
  Individuele hulp

Documentatie


Machtiging automatische incasso 

Klik hier voor een formulier om toestemming te geven voor een automatische incasso.


Toestemmingsverklaring

Het kan voorkomen dat overleg met een andere behandelaar die betrokken is of die eerder hulp aan u heeft verleend, nodig is. Dit zal altijd met u besproken worden en alleen gebeuren met uw toestemming. Overleg met een behandelaar of andere betrokkene in uw situatie zal altijd tot doel hebben om zo goed en zorgvuldig mogelijk met uw hulpvraag om te kunnen gaan. Als u toestemming geeft, kunt u hier een toestemmingsverklaring invullen en ondertekend aan uw psycholoog geven.


Gespreksregistratieformulier

U kunt hier een formulier voor gespreksregistratie downloaden.
 

Algemene voorwaarden

U kunt hier een formulier voor gespreksregistratie downloaden.
 

Privacy reglement

Het privacy reglement is hier te downloaden


Privacy policy website

Het privacy reglement is hier te downloaden

Tarieven en Vergoedingen


Psychologenpraktijk Fidelis hanteert de volgende tarieven:
  • Intake € 97,50* (60 minuten)
  • Vervolgconsulten € 92,50* (50 minuten)

U betaald 90,00 per consult indien u een automatische incasso afgeeft. Zie hieronder bij Betalingswijze voor meer informatie.


Mogelijkheid tot vergoeding

U betaalt het tarief van de consulten rechtstreeks aan Fidelis. U wordt geadviseerd om zelf bij uw verzekeraar te informeren naar de mogelijkheid om uw behandeling vergoed te krijgen. Hierbij is het volgende van belang:

 • Psychosociale hulp wordt door veel verzekeraars vergoed vanuit het aanvullende pakket op basis van het lidmaatschap van het NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) of het lidmaatschap van het CVPPP (Christelijke Vereniging voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten). Of uw verzekeraar uw hulp ook vergoed en welk bedrag zij u tegemoet komen, hangt af van uw polis. Daarom kunt u het beste altijd zelf nakijken en/of contact opnemen met uw verzekeraar over de hoogte van de vergoeding.
 • Relatietherapie en opvoedondersteuning worden niet door een verzekeraar vergoed. Hiervoor gelden misschien voor u andere mogelijkheden. In het geval dat uw hulpvraag opvoedondersteuning betreft, wordt mogelijk vanuit de gemeente via het Sociaal Team een PGB verstrekt. U kunt ons en/of de gemeente hierover contacten.

  In het geval van relatietherapie is niet zelden de oorzaak van de problemen van psychosociale aard en is de relatieproblematiek van secundaire aard. In deze gevallen komt uw hulp mogelijk wel in aanmerking voor vergoeding. Uiteraard weer afhankelijk van uw polis. Meer zal hierover duidelijke worden tijdens de telefonische aanmelding en het intakegesprek.


Betalingswijze

Rekeningen worden bij voorkeur betaald via een automatische incasso. De machtiging hiervoor ondertekent u tijdens het eerste gesprek en is op deze website te vinden. Wanneer u hier gebruik van wilt maken, geven wij u per consult € 2,50 korting op het tarief. Rekeningen die niet door Psychologenpraktijk Fidelis zelf kunnen worden geïnd, betaalt u zelf liefst binnen drie weken.

Wanneer u een afspraak af wilt bellen, wilt u dat dan graag minimaal 48 uur van tevoren doen? Dat geeft anderen kans om op het vrijgevallen plekje te komen. Wanneer u een afspraak niet (tijdig) afbelt (uiterlijk 24 uur van tevoren), zullen wij het consult volledig bij u in rekening moeten brengen. 

Samenwerkende praktijken


Atea Onderwijspraktijk Alblasserdam 
www.ateaonderwijspraktijk.nl
Plantageweg 18
2951 GP  Alblasserdam
Tel. 078 - 693 3514
 

Balans Fysiotherapie
balans-gezondheidscentra.nl
Fysiotherapie, Medische training, Arbeid en Gezondheid.
Wilhelminastraat 69a 
3361 XV  Sliedrecht. 
Tel. 0184 - 414 942


Logopediepraktijk Van Dongen
www.logopedievandongen.nl
Praktijk voor o.a. logopedie en sensorische informatieverwerking.
Hoepmakerspad 2
3371 JB  Hardinxveld-Giessendam
Tel. 0184 - 613 782


Psychologenpraktijk Goedegebuure
www.goedegebuure.info
Stationsweg 35
3362 HA  Sliedrecht
Tel. 078 - 615 0158

Aanbod


In onze praktijk krijgt u hulp van Christine van den Brink, een PSYCHOLOOG NIP met inmiddels vele jaren ervaring in het begeleiden van zowel echtparen als individuen bij relatie- en gezinsproblematiek. Zij heeft een afgeronde universitaire opleiding Klinische en Gezondheidspsychologie en een basisaantekening psychodiagnostiek bij het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen). Ook is zij lid van het CVPPP en het NIP, en draagt de titel Psycholoog NIP. 
 

De praktijk heeft een christelijke grondslag, wat betekent dat vragen op levensbeschouwelijk gebied en gebed een plek kunnen hebben binnen de behandeling. Het is niet nodig dat u als cliënt zelf een christelijke levensovertuiging heeft; respect hiervoor is voldoende.

Fidelis biedt hulp aan in de vorm van relatie-, gezins- en/of individuele gesprekken. Ook thuisbezoeken en coaching aan de hand van videobeelden zijn mogelijk. Wanneer u zich als echtpaar, individu of gezin aanmeldt, zult u eerst een intakegesprek aangeboden krijgen. In overleg met u zal het te volgen behandeltraject vastgesteld worden. Psychodiagnostische testen kunnen een onderdeel daarvan zijn. Daarnaast kan er ook voor worden gekozen om samen met u een passend verwijsadres te zoeken. Als onderdeel van de intakeprocedure kunnen wij een aantal testen bij u afnemen. Deze testen worden uitgevoerd door collega-psycholoog Goedegebuure in dezelfde praktijkruimte.

 

Relatietherapie

Soms loopt het in uw huwelijk, relatie of gezin anders dan u gehoopt had toen u ‘ja’ tegen elkaar zei op uw huwelijksdag. Oorzaken om hulp te vragen kunnen heel divers zijn. In principe zal altijd geprobeerd worden om ons te richten op het verbeteren van de relatie door te werken aan herstel van vertrouwen, communicatie en liefde.

 

Gezinsondersteuning

'Als één lid lijdt, lijden alle leden mee'. Wanneer een gezin getroffen wordt door ziekte,  of na het ontdekken van een sociale, lichamelijke of verstandelijke beperking bij een gezinslid, worden karakterverschillen en verschillen in verwerken vaak uitvergroot. Dit kan naast de toch al een zwaardere belasting door de ziekte of beperking(en) tot extra zorg leiden.  Relatieproblemen, geen overzicht in de dagelijkse taken en oververmoeidheid zijn regelmatig een gevolg. Hierdoor loopt het hele gezin 'op z'n tenen'. Voor deze groep wil Fidelis extra steun bieden. Ook door samen te werken met andere hulpverleners die zorg bieden aan uw gezin.

 

Opvoedingsvragen

Opvoeden vraagt verschillende vaardigheden in de verschillende fases van het leven van een kind, opgroeiende puber. Dat vraagt continue flexibiliteit van de ouders en het kind zelf. Omgaan met emoties, met grenzen van uzelf en die van uw kind, structuur, duidelijkheid, problemen rondom eten, naar bed gaan, vriendschappen, puberteit. Ze kunnen allemaal een reden zijn voor onzekerheid of frustraties bij de ouder zelf, bij het kind, of tussen u en uw kind.

Bij complexe problematiek van het kind zelf zullen we samenwerking zoeken met collega-hulpverleners, zodat uw kind optimale zorg krijgt.

 

Psychologische test

Wanneer u gevraagd bent een test in te vullen, kunt u zich aanmelden voor deze test door onderstaande link te gebruiken. U komt dan op de website van collega psycholoog Goedegebuure. Daar leest u meer over de wijze van testafname en kosten.

Psychologische test

 

Niet tevreden?

Als u niet tevreden bent over de geboden hulp, bespreekt u dat dan met Christine van den Brink. U kunt ook de vertrouwenspersoon van de NFG benaderen. Het is verder mogelijk om daar een klacht in te dienen. Meer informatie vind u op de NFG.

Aanmelden

Via dit formulier is het

mogelijk om een aanmelding

te versturen.

Aanbod

In onze praktijk

krijgt u hulp van

Christine van den Brink...

Tarieven

Tarieven en vergoedingen.

U betaalt het tarief

rechtstreeks aan...

Documentatie

Via de website

zijn de belangrijkste

formulieren...