“Vergeving is het onrecht vrijwillig op je nemen”

Wanneer u of jou onrecht is aangedaan kan dat een (soms enorme en langslepende) impact op je leven hebben.  Mensen worstelen nogal eens met onbalans op verschillende terreinen  van hun leven, na onrecht: wantrouwen, stuk gelopen relaties, woede, depressie, gevoelens van eenzaamheid en eenzaamheid, onbegrepen worden, minder goed functioneren op je werk, in je huwelijk en of vriendschappen.
 
Vergeving wordt nog al eens als één van de meest moeilijke stappen voor mensen als ze nog vóór de keuze staan. Maar ook als één van de meest bevrijdende keuzes wanneer vergeving is gevraagd of gegeven.
 
Proces
 
Boekenkasten zijn volgeschreven over dit onderwerp. Het maakt de worsteling van mensen om te ‘moeten’ vergeven niet altijd makkelijker. Onderstaand onderscheid zou kunnen helpen. Wanneer onrecht is aangedaan, welke keuzes heb je dan?
  • Toerekenen
  • Loslaten
  • Vergeven
  • Verzoenen

Toerekenen: wanneer een ander niet met de vraag om vergeving komt of er is geen berouw, dan is het de ander de schuld toerekenen een bijbelse optie. Echter nooit vanuit bitterheid. Vanuit verbitterdheid de ander toerekenen zorgt voor stuklopen van relaties. Het risico om de persoon in zijn geheel af te wijzen en niet alleen de misstap, is dan te groot. 
 
Loslaten is de keuze om het oordeel niet zelf in handen te nemen, maar (voor christenen) het oordeel over te laten aan God. Het maakt je meer los van de ander dan de optie van toerekenen.
 
Vergeven is de keuze om je niet meer te verzetten tegen de gevolgen van het onrecht, maar ze te aanvaarden en de ander niet toe te rekenen. Een volkswijsheid zegt: vergeven en vergeten. Dit werkt echter niet altijd zo in de praktijk. De gevolgen van onrecht kunnen soms langer aanhouden dan het proces dat nodig is om tot vergeving te komen. Soms merk je de consequenties nog lang, maar door vergeving is het mogelijk de ander weer recht aan te kijken en lief te hebben
 
Verzoenen is de stap die volgt op vergeving, maar niet altijd noodzakelijkwijs moet of kan. Soms is de persoon in kwestie overleden of nog steeds een gevaar voor je. Maar wanneer er  door de betrokken personen vergeving gegeven en aanvaard kan worden, is verzoening, of relatieherstel een prachtig gevolg.
 
Welke stap je het beste kunt zetten, hangt dus af van de situatie waar iemand zich op dat moment in bevind. Hoewel vergeving en verzoening meestal het streven zal zijn, kan het zijn dat het zetten van die stap een proces van jaren kan zijn. En soms nooit gezet zal of kan worden.
 

Aanmelden

Via dit formulier is het

mogelijk om een aanmelding

te versturen.

Aanbod

In onze praktijk

krijgt u hulp van

Christine van den Brink...

Tarieven

Tarieven en vergoedingen.

U betaalt het tarief

rechtstreeks aan...

Documentatie

Via de website

zijn de belangrijkste

formulieren...