Psychologenpraktijk Fidelis hanteert de volgende tarieven:

Tarieven

intake

99,00 (96,50 euro met automatische incasso)

vervolgconsult

99,00 (96,50 euro met automatische incasso)

Niet gekomen / te laat afgemeld

27,50

Zie hieronder bij Betalingswijze voor meer informatie.


Mogelijkheid tot vergoeding

U betaalt het tarief van de consulten rechtstreeks aan Fidelis. U wordt geadviseerd om zelf bij uw verzekeraar te informeren naar de mogelijkheid om uw behandeling vergoed te krijgen. Hierbij is het volgende van belang:

  • Psychosociale hulp wordt door veel verzekeraars vergoed vanuit het aanvullende pakket op basis van het lidmaatschap van het NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) of het lidmaatschap van het CVPPP (Christelijke Vereniging voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten). Of uw verzekeraar uw hulp ook vergoed en welk bedrag zij u tegemoet komen, hangt af van uw polis. Daarom kunt u het beste altijd zelf nakijken en/of contact opnemen met uw verzekeraar over de hoogte van de vergoeding.
  • Relatietherapie en opvoedondersteuning worden niet door een verzekeraar vergoed. Hiervoor gelden misschien voor u andere mogelijkheden. In het geval dat uw hulpvraag opvoedondersteuning betreft, wordt mogelijk vanuit de gemeente via het Sociaal Team een PGB verstrekt. U kunt ons en/of de gemeente hierover contacten.

    In het geval van relatietherapie is niet zelden de oorzaak van de problemen van psychosociale aard en is de relatieproblematiek van secundaire aard. In deze gevallen komt uw hulp mogelijk wel in aanmerking voor vergoeding. Uiteraard weer afhankelijk van uw polis. Meer zal hierover duidelijke worden tijdens de telefonische aanmelding en het intakegesprek.


Betalingswijze

Rekeningen worden bij voorkeur betaald via een automatische incasso. De machtiging hiervoor ondertekent u tijdens het eerste gesprek en is op deze website te vinden. Wanneer u hier gebruik van wilt maken, geven wij u per consult € 2,50 korting op het tarief. Rekeningen die niet door Psychologenpraktijk Fidelis zelf kunnen worden geïnd, betaalt u zelf liefst binnen drie weken.

Wanneer u een afspraak af wilt bellen, wilt u dat dan graag minimaal 48 uur van tevoren doen? Dat geeft anderen kans om op het vrijgevallen plekje te komen. Wanneer u een afspraak niet (tijdig) afbelt (uiterlijk 24 uur van tevoren), zullen wij het consult volledig bij u in rekening moeten brengen. 

Aanmelden

Via dit formulier is het

mogelijk om een aanmelding

te versturen.

Aanbod

In onze praktijk

krijgt u hulp van

Christine van den Brink...

Tarieven

Tarieven en vergoedingen.

U betaalt het tarief

rechtstreeks aan...

Documentatie

Via de website

zijn de belangrijkste

formulieren...